Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023
spot_img
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕΚΕ

Λογοθεραπεία

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της ΕΚΕ, το οποίο ξεκίνησε το 2016 και διεκόπη λόγω δυσμενών συνθηκών το 2019, η Ένωση Κωφών Ελλάδος πρόκειται...

Ενισχυτική Διδασκαλία

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της ΕΚΕ, το οποίο ξεκίνησε το 2016 και διεκόπη λόγω δυσμενών συνθηκών το 2019, η Ένωση Κωφών Ελλάδος πρόκειται...

Υ/Η 3ης ηλικίας

Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της ΕΚΕ, η Ένωση Κωφών Ελλάδος είχε δημιουργήσει το τμήμα εκμάθησης Υπολογιστή σε κωφούς/βαρήκοους 3ης ηλικίας. Το πρόγραμμα αυτό...