Μέλη

Για να γίνετε μέλος της ΕΚΕ, μπορείτε να στείλετε μέσω email τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, έγγραφο που να πιστοποιεί την αναπηρία, κώφωση, φοιτητικό πάσο ή δελτίο ανεργίας για φοιτητές και ανέργους) στο enosikofon@gmail.com. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής θα πρέπει να καταβάλλετε το ποσό της ετήσιας συνδρομής και εγγραφής (μόνο την πρώτη φορά) μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚΕ και να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης ή απ’ ευθείας στον ταμία της ΕΚΕ.